1.1.2023 astui voimaan asetus uusista suomalaisten henkilötunnusten välimerkeistä, joka mahdollistaa ratkaisun henkilötunnusten riittävyyteen väestötietojärjestelmässä. Tämä lainsäädäntömuutos on otettu huomioon kaikissa Signomin palveluissa eikä tämä vaadi mitään jatkotoimenpiteitä palveluiden käyttäjiltä taikka rekisterinpitäjiltä.


https://dvv.fi/hetu-uudistus