Signom palvelussa toinen allekirjoittaja kutsutaan vahvistamaan allekirjoitus aina välittämällä omaan sähköpostiin saapunut allekirjoituskutsu toiselle allekirjoittajalle. Palvelu ei anna mahdollisuutta kirjata toisen allekirjoittajan sähköpostiosoitetta suoraan web lomakkeelle.


Syy toimintoon on hyvin yksinkertainen. Web lomakkeen kenttiin kirjoitettavat sähköpostiosoitteet kirjoitetaan harmillisen usein väärin ja ilmoitus väärin kirjoitetusta sähköpostiosoitteesta voi olla hankala tai mahdoton toimittaa perille alkuperäiselle kutsujalle. Tästä syystä allekirjoittajat tekevät toisen allekirjoittajan kutsumisen aina omasta sähköpostistaan, jolloin esim. väärin kirjoitettu sähköpostiosoite tulee automaattisesti kutsujalle paluuviestinä. Lisäksi tutulta henkilöltä tuleva viesti otetaan helmpommin käsittelyyn kuin tuntemattoman palvelun lähettämä viesti.