Pääkäyttäjä on yrityksen nimenkirjoittajien valtuuttama käyttäjä, joka voi myöntää asemavaltuuksia muille käyttäjille. Palveluun voi lisätä pääkäyttäjän, mutta pääkäyttäjän lisääminen ei ole pakollista.


Pääkäyttäjällä on oikeus:

  • Tehdä asiakirjoja
  • Nähdä yrityksen asiakirjat
  • Hallinnoida yrityksen asiakirjoja
  • Rajata omien asiakirjojen näkyvyyttä
  • Myöntää muille käyttäjille asemavaltuuksia


Pääkäyttäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta allekirjoittaa asiakirjoja.


Pääkäyttäjä on hyödyllinen tilanteissa, joissa yrityksen edustaminen vaatii kahden henkilön allekirjoituksen. Tällöin uudet asemavaltuudet vaativat molempien allekirjoittajien hyväksynnän. Pääkäyttäjä voi myöntää valtuudet yksin, jolloin valtuuksien myöntäminen on helpompaa ja nopeampaa.


Pääkäyttäjäoikeus voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai se voi olla voimassa ennalta määritellyn ajan.


Pääkäyttäjäoikeus koskee aina yksittäistä yritystä allekirjoituspalvelussa. Pääkäyttäjäoikeus voi olla koko yritystä koskeva, tai mikäli palvelu on jaettu osastoihin, pääkäyttäjäoikeus voi olla rajattu yrityksen tiettyyn osastoon.