Järjestelmään täytyy kirjautua henkilökohtaisella vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä, jotta allekirjoitus voidaan korkealla varmuudella liittää allekirjoittaneeseen henkilöön. Tällöin allekirjoituksen luotettavuus on erittäin korkea. Vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmiä ovat mm. pankkitunnukset ja mobiilivarmenne.

Vaikka käyttäjä käyttäisi allekirjoituspalvelua jonkin organisaation puolesta, kirjautuminen täytyy silti tehdä henkilökohtaisella tunnistusvälineellä, koska tarvitaan yksilöivä tieto siitä, kuka toimii organisaation puolesta. Vastaava menettely on käytössä myös paperisopimuksissa: Ei riitä, että asiakirjan allekirjoitusriville kirjoitetaan "Yritys Oy", vaan tarvitaan tieto siitä, kuka yrityksen puolesta toimii.