Yrityksen asiakirjat -näkymä

Yritysratkaisussa "Asiakirjat"-välilehden alla "Yrityksen asiakirjat" -näkymässä on listattuna yrityksen asiakirjat. Näkymä on käytettävissä yrityksen nimenkirjoittajille, pääkäyttäjille ja niille asemavaltuutetuille käyttäjille, joille on määritelty oikeus nähdä yrityksen asiakirjat.


Näkymässä ylhäällä olevia hakuehtoja voi käyttää asiakirjojen ryhmittelyyn. Hakuehtojen muuttamisen jälkeen näkymä päivittyy painamalla "Näytä"-painiketta.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.